ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงฉีก คือ การนำเอาแผ่นโลหะมาทำการฉีกให้เป็นช่องรูปข้าวหลามตัด โดยแต่ละมุมจะยังคงยึดติดและต่อกันอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเป็ฯการเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและลดน้ำหนักของแผ่นโลหะในเวลาเดียวกัน คุณสมบัติของตะแกรงเหล็กฉีก คือมีความแข็งแรงสูง, รับน้ำหนักกดบนแผ่นได้มากโดยไม่บิดงอหรือเสียรูป มีความฝืดบนผิวหน้าสูง. น้ำหนักเบา, สวยงาม ตะแกรงเหล็กฉีก สามารถนำไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทำรั้ว, ทำทางเดินเหนือศีรษะ, ใช้ในงานก่อสร้างแทนการผูกเหล็ก, ทำไส้กรอง, ทำแผ่นกั้นช่องระบายอากาศ, ชั้นโชว์สินค้า เป็นต้น

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขนาดที่กำหนด
(ฟุต. x ฟุต.)
รหัส ความหนา
(มม.)
กว้างสั้น
(มม.)
กว้างยาว
(มม.)
น้ำหนัก
(มม.)
น้ำหนัก(กก./เส้น)
4’X8′
4 x 8 XS 11 4.50 34.00 99.99 7.00 43.10
4 x 8 XS 12 6.00 34.00 99.99 7.00 57.00
4 x 8 XS 21 4.50 36.00 99.99 7.00 40.70
4 x 8 XS 22 6.00 36.00 99.99 7.00 54.40
4 x 8 XS 31 1.20 12.00 30.50 1.50 7.01
4 x 8 XS 32 1.60 12.00 30.50 2.00 12.50
4 x 8 XS 33 2.30 12.00 30.50 3.00 9.03
4 x 8 XS 41 1.60 22.00 50.80 2.00 6.80
4 x 8 XS 42 2.30 22.00 50.80 3.00 12.20
4 x 8 XS 43 3.00 22.00 50.80 3.50 23.80
4 x 8 XS 51 1.60 25.00 61.00 2.50 7.50
4 x 8 XS 52 2.30 25.00 61.00 2.50 12.90
4 x 8 XS 53 3.00 25.00 61.00 4.00 23.90
4 x 8 XS 61 2.30 34.00 76.20 3.00 9.50
4 x 8 XS 62 3.00 34.00 76.20 4.00 17.60
4 x 8 XS 63 4.50 34.00 76.20 5.00 30.90