ก. ธนวัฒน์ สตีล เซนเตอร์ จำกัด
จำหน่ายเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล
ครบวงจรมากกว่า 30 ปี

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ก.ธนวัฒน์สตีลเซนเตอร์ จำกัด หรือ KTSEEL เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2534 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าโลหะเหล็กแบบครบวงจรด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ให้บริการลูกค้าทั้งในรูปแบบการขายส่ง และขายปลีก โดยครอบคลุมในทุกส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของเหล็กกล้า เหล็กเส้น เหล็กแผ่น รวมไปถึงสินค้าในกลุ่มของเหล็กรูปพรรณ เหล็กบีม เหล็กฉาก และเหล็กราง ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพของสินค้าด้วยมาตรฐานสากล ดังเช่นมาตรฐาน มอก. JIS (Japanese Industrial Standard) และ ASTM (American Society for testing and Material)

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีที่ KTSTEEL มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับศูนย์วิจัยทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตรงต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง KTSTEEL ยังให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจในคุณภาพของทุกๆ สินค้าที่ได้ส่งมอบจาก KTSEEL

นอกจากการมีสินค้าที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าในกลุ่มเหล็กได้จบครบในที่เดียว KTSTEEL ยังมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำ รวมถึงการควบคุมดูแลระบบการจัดส่ง สามารถส่งสินค้าตรงตามกำหนดเวลา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า KTSTEEL คือมิตรแท้ที่พร้อมเคียงข้าง และจะเติบโตก้าวหน้าควบคู่ไปกับธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน