Company Profile

บริษัท ก.ธนวัฒน์สตีลเซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย สินค้าประเภท เหล็กรูปพรรณ รีดร้อน รีดเย็น เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นครบวงจร จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะผู้จัดจำหน่าย ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เรามีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษา การเลือกใช้สินค้าประเภทต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกซื้อเหล็กจาก ก.ธนวัฒน์ สตีล เซนเตอร์

สินค้าได้มาตรฐาน มอก.

มีบริการจัดส่งสินค้า

ขอคำปรึกษาฟรี

รับประกันคุณภาพสินค้า

ราคาเหมาะสมและคุ้มค่า

ครบจบในที่เดียว

วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการเหล็กชั้นนำ ที่มีความน่าเชื่อถือ เน้นหลักบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้าและบริการร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงต่อเวลา เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

บริการของเรา