เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต เช่น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย บ้านเรือนทั่วไป งานเฟอร์นิเจอร์ สะพาน ทำรั้ว ถนน พื้น ฯลฯ

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ชื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) เส้นรอบวง(มม.) พื้นที่ตัดตามขวาง(ตาราง.มม.) น้ำหนัก(กก./ม.)
RB 6 6 18.9 28.3 0.222
RB 9 9 28.3 63.6 0.499
RB 10 10 31.4 78.5 0.616
RB 12 12 37.7 113.1 0.888
RB 15 15 47.1 176.7 1.387
RB 19 19 59.7 283.5 2.226
RB 25 25 78.6 490.9 3.853