เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง เหมาะสำหรับใช้งาน ก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรงเช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน สนามบิน ฯลฯ ฯลฯ

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ชื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) เส้นรอบวง (มม.) พื้นที่ตัดตามขวาง (ตาราง.มม.) น้ำหนัก (กก./ม.)
DB 12 10 31.4 78.54 0.616
DB 12 12 37.7 113.1 0.888
DB 16 16 50.3 201.1 1.578
DB 20 20 62.9 314.2 2.466
DB 25 25 78.6 490.9 3.853
DB 28 28 88.8 615.8 4.834
DB 32 32 100.5 804.2 6.313