เหล็กฉาก

เหล็กฉาก มีลักษณะเป็นรูปทรงคล้ายตัว L ขนาดด้านทั้งสองด้านเท่ากัน มุมฉากตั้งตรง ผิวเรียบ แข็งแรงได้มาตรฐาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ แล้วแต่จะนำไปใช้ในงานลักษณะใด เช่น สามารถใช้ทำฐานรอง ประตูเลื่อนหน้าบ้านหรือ นำไปเชื่อมทำชั้นวางของ และอื่นๆ อีกมากมาย

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขนาดที่กำหนด
H X B (มม.)
มิติส่วนมาตรฐาน(มม.) น้ำหนัก
6 ม.
t1 r1 r2
25 x 25 3.00 4.00 2.00 6.72
5.00 3.50 2.40 10.62
30 x 30 3.00 4.00 2.00 8.1
5.00 5.00 2.40 13.08
40 x 40 3.00 4.50 2.00 10.98
4.00 6.00 2.40 14.52
5.00 4.50 3.00 17.70
6.00 6.00 2.40 21.12
45 x 45 4.00 6.50 3.00 16.44
5.00 6.50 3.00 20.28
50 x 50 3.00 7.00 2.40 13.98
4.00 6.50 3.00 18.36
5.00 6.50 3.00 22.62
6.00 6.50 4.50 26.58
60 x 60 4.00 6.50 3.00 22.08
5.00 6.50 3.00 27.30
65 x 65 5.00 8.50 3.00 30.00
6.00 8.50 4.00 35.46
8.00 8.50 6.00 45.96
70 x 70 6.00 8.50 4.00 38.28
75 x 75 6.00 8.50 4.00 41.10
9.00 8.50 6.00 59.76
12.00 8.50 6.00 78.00
80 x 80 6.00 8.50 4.00 43.92
6.00 10.00 5.00 49.68
7.00 10.00 5.00 57.54
90 x 90 10.00 10.00 7.00 79.80
12.00 11.00 4.80 95.40
13.00 10.00 7.00 102.00
100 x 100 7.00 10.00 5.00 64.20
10.00 10.00 7.00 89.40
12.00 12.00 4.80 106.80
120 x 120 8.00 12.00 5.00 88.20
130 x 130 9.00 12.00 6.00 107.40
12.00 12.00 8.50 140.40
15.00 12.00 8.50 172.80
150 x 150 12.00 14.00 7.00 163.80
15.00 14.00 10.00 201.60
19.00 14.00 10.00 251.40
175 x 175 12.00 15.00 11.00 190.80
15.00 15.00 11.00 236.40
200 x 200 15.00 17.00 12.00 271.80
20.00 17.00 12.00 358.20
25.00 17.00 12.00 441.60
250 x 250 35.00 24.00 18.00 768.00