สตัด

สตัด คือ แกนเกลียวที่เป็นแท่งเหล็กเพลา นำมาขึ้นเกลียวโดยการรีดหรือกลึง โดยเกลียวจะมีความยาวตลอดแท่งหรือไม่ก็ได้ สตัดนิยมนำมาใช้ในงานเอนกประสงค์ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ไฟฟ้า การก่อสร้าง การเดินท่อ เป็นต้น การทําเกลียวมี 3 ประเภทหลัก ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้ในงานแตกต่างกัน

1. Fully threaded stud bolts คือ สตัดที่มีเกลียวตลอดแท่ง
2. Tap-end or single-end stud bolts คือ สตัดที่มีปลายเกลียวเพียงด้านเดียว
3. Double-end stud bolts”. คือ สตัดที่มีปลายเกลียวทั้งสองด้าน

บริษัท ก.ธนวัฒน์ สตีลเซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้ชำนาญในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสลักภัณฑ์ ได้แก่ เจโบลท์ แอลโบลท์ ยูโบลท์ ไอโบลท์ สตัด และเกลียวเร่ง

เพิ่มเพื่อน

หมวดหมู่: ,