ใบตัดเหล็ก

ใบตัดเหล็ก ไฟเบอร์ตัดเหล็ก

ขนาดที่นิยมใช้

4” 5” 7” 14” 16”